Diễn giả và Môi trường

Diễn thuyết về đề tài “hôn nhân và gia đình”, một diễn giả ví von:
- Gia đình ví như một môi trường tươi mát để chúng ta hít thở…
Một giọng nói cất lên từ hàng ghế thính giả:
- Như vậy là môi trường của tôi bị ô nhiễm rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét