Thay đổi biểu mẫu giám sát chất lượng môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, sẽ thực hiện thay đổi biểu mẫu báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần kê khai số lượng nguyên vật liệu, hóa chất, nhiên liệu sử dụng, công suất xử lý hệ thống xử lý nước thải, khí thải, lượng nước thải xả thải, lượng nước thủy cục sử dụng, sản lượng sản xuất…
Trước đó, mỗi doanh nghiệp từng quý hoặc định kỳ 6 tháng/lần phải nộp báo cáo giám sát môi trường (do doanh nghiệp tự thực hiện) về Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, việc lập báo cáo theo mẫu khá phức tạp nên khoảng 30% doanh nghiệp nộp đúng quy định. Điều này gây ít nhiều khó khăn cho công tác quản lý môi trường.
Do đó, để khắc phục tình trạng trên, tăng tính chủ động thực hiện Luật Bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, sở thực hiện cải cách biểu mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Việc thay đổi biểu mẫu trên nằm trong chương trình nâng cao năng lực quản lý môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM hợp tác song phương với Cục Môi trường, Biến đổi khí hậu và nước (DECCW) của Tiểu bang New South Wales (Australia).
Trước đó, các chuyên gia từ DECCW đã đến TPHCM tổ chức khóa huấn luyện với chủ đề "Các nguyên lý và công cụ quy định pháp lý môi trường một cách hiệu quả: Chia sẻ kinh nghiệm và các thông lệ tốt của Australia".
Chương trình này đã được thiết lập trong năm 2010 với sự trợ giúp của Tổ chức Mạng lưới tuân thủ và cưỡng chế môi trường châu Á (AECEN) và Tổ chức Mạng lưới các cơ quan quy định pháp lý và cưỡng chế Luật Môi trường của Australia (AELERT).
(SGGP Online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét