Di truyền và môi trường

Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    Này cậu, di truyền và môi trường có khác nhau?
    À, nếu con giống cha thì đó là di truyền!
    ......................
    Còn nếu giống anh hàng xóm thì đó là môi trường!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét