Thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc năm 2008-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020".
Mục tiêu chung của đề án nhằm bảo tồn và bảo vệ thành phần môi trường, cảnh quan thiên nhiên đảo Phú Quốc, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đảo thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao lưu quốc tế, hiện đại của vùng đồng bằng sông Cửu Long và từng buớc hình thành một trung tâm du lịch, giao lưu mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

* Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2008-2010:
- Tăng cường năng lực, thể chế chính sách, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, 100% các dự án ưu tiên, mô hình trọng điểm về bảo vệ môi trường được lập và thẩm định, phê duyệt và bố trí kinh phí đầy đủ để triển khai, thực hiện đạt hiệu quả, đúng tiến độ.
- 100% các dự án đầu tư phát triển phải được đánh giá tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường theo đúng pháp luật.
- 100% các cơ sở xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch thân thiện với môi trường.
- 70% hộ gia đình, cá nhân và 100% doanh nghiệp áp dụng phân loại rác tại nguồn.
- 100% cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm xuất khẩu phải áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 14001.
- Cải thiện môi trường cho sông Dương Đông, 100% người dân sử dụng nước sạch, xây dựng 01 nhà máy xử lý chất thải rắn 200 tấn/ ngày.

* Giai đọan 2011-2020:
- Tăng cường năng lực, thể chế, chính sách, ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy phạm pháp luật về môi trường có tính đặc thù, ưu đãi áp dụng cho Phú Quốc.
- Hạn chế mức độ ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường: chất thải công nghiệp, bệnh viện phải được thu gom xử lý theo đúng quy định; 100% khu vực bị ô nhiễm được khắc phục xử lý, tăng độ che phủ rừng lên 75%.

Phạm vi của đề án bao gồm toàn bộ phần đất liền và vùng ven bờ của huyện đảo Phú Quốc. Truớc tiên ưu tiên thực hiện 16 dự án của Đề án từ năm 2008 đến 2020, dự kiến kinh phí khoảng 800 tỷ đồng.

Các bạn sẽ làm gì để bảo vệ môi trường sinh thái của hòn đảo xinh đẹp của chúng ta vốn đang bị đe dọa nghiệm trọng bởi rác thải tràn ngập, nạn phun hóa chất bắt cá mú giết chết san hô, lối sống thờ ơ của người dân với môi trường? Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay trước khi qúa muộn!

(Theo dulichphuquoc.info)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét