CPSE (VPI) kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển An toàn & Môi trường Dầu khí (CPSE)...
Ngày 21/11/2008, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển An toàn & Môi trường Dầu khí (CPSE) thuộc Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm. CPSE là đơn vị duy nhất trong Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu và dịch vụ về an toàn và bảo vệ môi trường trong và ngoài ngành dầu khí, bao gồm:
- Lập, thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường, khảo sát phông môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, cam kết bảo vệ môi trườngbáo cáo đánh giá rủi ro môi trường, xây dựng kế hoạch ứng cứu tràn dầu;
- Thực hiện các chương trình quan trắc - khảo sát, đo đạc hiện trường, lấy mẫu môi trường cho các dự án, công trình; Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường của các sự cố ô nhiễm dầu;
- Thực hiện các nghiên cứu an toàn liên quan đến đánh giá rủi ro và độ tin cậy thiết bị công nghệ (HAZOP), đánh giá định lượng rủi ro các công trình, lập kế hoạch kiểm định dựa trên cơ sở phân tích rủi ro (RBI), phân tích hậu quả, đánh giá độ phù hợp vận hành cho các thiết bị công nghệ dầu khí phục vụ công tác kiểm định và bảo dưỡng kỹ thuật (FFS), lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp cho các công trình;
- Tư vấn xây dựng và cấp chứng chỉ hệ thống quản lý Sức khỏe - An toàn - Môi trường, tư vấn và xây dựng hệ thống quản lý xử lý chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt;
- Kiểm định kỹ thuật và kiểm tra không phá hủy chất lượng kết cấu, đường ống, bồn, bể chịu áp lực và các thiết bị công nghiệp khác theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.
Trải qua 15 năm phát triển, CPSE đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhiều huy chương, bằng khen, cờ luân lưu từ Chính phủ, Tập đoàn, Viện, từng bước xây dựng và khẳng định vị thế thương hiệu CPSE (VPI) không chỉ trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mà còn trong lĩnh vực An toàn Môi trường ở Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập CPSE, Viện Dầu khí Việt Nam xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và lời cám ơn chân thành đối với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên CPSE qua nhiều thời kỳ để xây dựng CPSE vững mạnh như ngày hôm nay.

(Theo Viện dầu khí Việt Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét