Quảng Nam - 13 cơ sở y tế tự chôn lấp chất thải nguy hại

Đó là số liệu khảo sát đánh giá được đưa ra tại Hội thảo “Tăng cường quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh”, do Sở TN-MT tổ chức vào ngày 11-12.
Theo thống kê, mỗi tháng, các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh thải khoảng 135 tấn rác (trong đó 25% là rác thải nguy hại); hiện có đến 13 cơ sở y tế tự xử lý bằng cách đốt và chôn lấp, chỉ có 10 đơn vị hợp đồng với Công ty đô thị vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Đặc biệt, hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế chưa tiến hành phân loại chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường. Ngoài ra, cũng chỉ có 3 bệnh viện (Bệnh viện Nhi Quảng Nam, Bệnh viện Thái Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức) đăng ký lập báo cáo đánh giá tác động môi trườnglập cam kết bảo vệ môi trường, số còn lại chưa thực hiện.
Tại hội thảo, nhiều giải pháp được đưa ra như  huy động vốn đầu tư xây dựng các lò đốt xử lý rác thải nguy hại; hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải các bệnh viện, trung tâm y tế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ban hành các quy định về quản lý rác thải y tế trên địa bàn  tỉnh.

(Quảng Nam Online)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét